Taxatie en Schades

Taxatie Schade Vijver

Taxeren van schade aan de vijver en daardoor ook aan de Vissen met daarbij het achterhalen van de oorzaak. Vijverschade of lekkage kunnen vaak zorgen voor grote volgschade, mede aan vissen, tuin en of eventuele opstanden langs de vijver. Schades kunnen worden veroorzaakt door weersinvloeden, achterstallig onderhoud, onoplettendheid of het nalaten van volgstappen bij onderhoud en of reparatie aan uw vijver. Veel particuliere klanten, willen graag hun Koi laten verzekeren omdat volgens “horen zeggen” hun Koi een fortuin waard zijn, dit is helaas vaak alleen maar Emotie.

Taxatie Koi Voor Uw Verzekering?taxatie koi

Voor Verzekeringsmaatschappijen kunnen wij enkel Taxaties na een schade melding op nemen. Veelal zijn dit schades aan vissen veroorzaakt door oorzaken van buiten af. Voorbeelden hiervan zijn onder andere; bestrijdingsmiddelen, gesprongen waterleiding of riolering, instorten of scheuren van de vijver door gevolgschade enz.

Voor Kredietverstrekkers is het vaak enkel mogelijk om Koi te taxeren tegen de actuele handels waarde.

De Taxatie Koi van gehele partijen Koi welke in beslag worden of zijn genomen, zijn meestal enkel reëel als ze worden getaxeerd tegen executie waarde, gezien niemand de historie kent. Gezondheid is namelijk pas te bepalen als de partijen al enkele weken onder controle zijn.

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Taxatie Koi

Bent u opzoek naar een Zonnepanelen specialist